uploads/06 xu ly nuoc thai/nha-may-bia/xly-nc-thai-bia1.jpg
uploads/06 xu ly nuoc thai/nha-may-bia/xly-nc-thai-bia.jpg
uploads/06 xu ly nuoc thai/nha-may-bia/5-2-bia-sg-nt-tong-the2-1-1024x7331.jpg
uploads/06 xu ly nuoc thai/nha-may-bia/xly-nc-thai-bia1.jpg
uploads/06 xu ly nuoc thai/nha-may-bia/xly-nc-thai-bia.jpg
uploads/06 xu ly nuoc thai/nha-may-bia/5-2-bia-sg-nt-tong-the2-1-1024x7331.jpg

Giải pháp xử lý nước thải bia

Bia là đồ uống chứa rượu etanol và axit carbonic, được sản xuất từ nguyên liệu malt, hop, men và nước. Sản xuất bia bao gồm các quá trình: ủ nha, lên men, ủ bia, lọc, đóng chai. Trước khi lên men thành rượu, tinh bột trong malt chuyển hóa thành đường dạng thủy phân.

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831 / 096 2219884

Môi Trường Xây Dựng Asia

Facebook chat