uploads/11 tu van moi truong/gia-han-giay-phep-xa-thai.png
uploads/11 tu van moi truong/gia-han-giay-phep-xa-thai.png

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước được cấp bởi các cơ quan chức năng cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh, cơ sở sản xuất có phát sinh nước thải nguy hại  

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831 / 096 2219884

Môi Trường Xây Dựng Asia

Facebook chat