uploads/14-quan-trac-moi-truong/z1963982471054-b404c1d0c64737c9005bdf933086a749.jpg
uploads/14-quan-trac-moi-truong/z1963982471054-b404c1d0c64737c9005bdf933086a749.jpg

Hệ thống quan trắc nước thải tự động

Hệ thống quan trắc nước thải tự động gồm 3 phần chính: – Hệ thống đo và thu thập dữ liệu chất lượng nước tại hiện trường – Hệ thống truyền dẫn dữ liệu – Hệ thống giám sát tại trung tâm

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831 / 096 2219884

Môi Trường Xây Dựng Asia

Facebook chat