uploads/06 xu ly nuoc thai/nuoc-thai-khu-cong-nghiep/cong-trinh-xu-ly-nuoc-thai-det-nhuom-be-vi-sinh-hieu-khi.png
uploads/06 xu ly nuoc thai/nuoc-thai-khu-cong-nghiep/cong-trinh-xu-ly-nuoc-thai-det-nhuom-be-vi-sinh-hieu-khi.png

Hệ thống xử lý nước thải làng nghề sản xuất bún

Hiện nay, phần lớn hộ sản xuất bún ở các làng nghề chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải, việc xả thải trực tiếp nước thải khó xử lý chưa qua xử lý ra môi trường ngoài việc gây hại môi trường sống, còn làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước ngầm và nước mặt. Đặc biệt, có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp, bệnh da liễu cho người dân do hít phải các mùi hôi thối, độc hại trong một thời gian dài.

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831 / 096 2219884

Môi Trường Xây Dựng Asia

Facebook chat