uploads/02 hoa chat moi truong/hoa-chat-chong-cau-can.jpg
uploads/02 hoa chat moi truong/hoa-chat-chong-cau-can-ace.jpg
uploads/02 hoa chat moi truong/hoa-chat-chong-cau-can.jpg
uploads/02 hoa chat moi truong/hoa-chat-chong-cau-can-ace.jpg

Hóa chất chống hình thành cáu cặn và ăn mòn lò hơi

Chuyên dụng để loại bỏ hoàn toàn hiện tượng bám cặn và ăn mòn trong lò hơi

Giá: 30.000-80.000 VNĐ

Hoặc gọi ngay: 0988.838.8310961.746.939


Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831 /

Môi Trường Xây Dựng Asia

Facebook chat