uploads/01 thiet bi moi truong/mang-loc-uf/mang-sieu-loc-cong-nghiep-uf-8.jpg
uploads/01 thiet bi moi truong/mang-loc-uf/mang-sieu-loc-cong-nghiep-uf-10-2.jpg
uploads/01 thiet bi moi truong/mang-loc-uf/images.jpg
uploads/thie-t-bi-moi-truo-ng/ma-ng-lo-c-uf1.png
uploads/01 thiet bi moi truong/mang-loc-uf/mang-sieu-loc-cong-nghiep-uf-8.jpg
uploads/01 thiet bi moi truong/mang-loc-uf/mang-sieu-loc-cong-nghiep-uf-10-2.jpg
uploads/01 thiet bi moi truong/mang-loc-uf/images.jpg
uploads/thie-t-bi-moi-truo-ng/ma-ng-lo-c-uf1.png

Màng siêu lọc (UF) Gia đình

 Màng lọc UF( Ultra Filtration) hay còn gọi là màng siêu lọc sợi rỗng thẩm thấu, mỗi sợi màng có dạng hình ống, màu trắng, khi lọc cho phép nước đi từ ngoài vào trong lòng ống nhờ áp lực dòng chảy của nước, khi ta bịt một đầu ống lại hoặc uốn ống theo hình chữ (U). Dưới áp lực dòng chảy của nước sẽ thấm qua các mao dẫn có kích thước khoảng từ 0,1~0,001micromet(µm).

Giá: 1.040.000 - 2.420.000 VNĐ

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831


Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831 / 096 2219884

Môi Trường Xây Dựng Asia

Facebook chat