uploads/07 xu ly khi thai/quat-hu-t-khi-tha-i.jpg
uploads/07 xu ly khi thai/quat-hu-t-khi-tha-i.jpg

Quạt hút

Hút khí thải từ nguồn phát sinh đến hệ thống xử lý.Hút khí thải từ các giai đoạn xử lý trước đó đưa vào ống khói và đẩy ra ngoài môi trường.

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831 / 096 2219884

Môi Trường Xây Dựng Asia

Facebook chat