uploads/03 Thiet bi che tao san/01-thiet-bi-phong-kham/z1955125964847-0b1ccfddbdf0148bdae3d0217ae55b0c.jpg
uploads/03 Thiet bi che tao san/01-thiet-bi-phong-kham/z1955125963894-c6269fa49914aa1c2259412ce558b601.jpg
uploads/03 Thiet bi che tao san/01-thiet-bi-phong-kham/z1955125964847-0b1ccfddbdf0148bdae3d0217ae55b0c.jpg
uploads/03 Thiet bi che tao san/01-thiet-bi-phong-kham/z1955125963894-c6269fa49914aa1c2259412ce558b601.jpg

Thiết bị xử lý nước thải phòng khám

Thiết bị xử lý nước thải phòng khám sử dụng công nghệ xử lý sinh học: thiếu khí, hiếu khí; kết hợp vật liệu lọc. Thiết kế gọn gàng, thẩm mỹ, tích hợp trên 1 module nguyên khối.

Giá: 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831


Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831 / 096 2219884

Môi Trường Xây Dựng Asia

Facebook chat