uploads/03 Thiet bi che tao san/01-thiet-bi-phong-kham/z1955125964869-44aaca23b457faf5963d3f68a9d7536f.jpg
uploads/03 Thiet bi che tao san/01-thiet-bi-phong-kham/z1955120151118-d5e47522d0ac2ddf815ea758adeb2047.jpg
uploads/03 Thiet bi che tao san/01-thiet-bi-phong-kham/z1955120151106-cdb086c94881cb67c798bfe69bc1aa53.jpg
uploads/03 Thiet bi che tao san/01-thiet-bi-phong-kham/z1955120151105-46f6cc1831205dcb8b46089acf7c6ac0.jpg
uploads/03 Thiet bi che tao san/01-thiet-bi-phong-kham/z1955120151103-36a6382c2e7da15e9124fae1936c71cc.jpg
uploads/03 Thiet bi che tao san/01-thiet-bi-phong-kham/z1955125964869-44aaca23b457faf5963d3f68a9d7536f.jpg
uploads/03 Thiet bi che tao san/01-thiet-bi-phong-kham/z1955120151118-d5e47522d0ac2ddf815ea758adeb2047.jpg
uploads/03 Thiet bi che tao san/01-thiet-bi-phong-kham/z1955120151106-cdb086c94881cb67c798bfe69bc1aa53.jpg
uploads/03 Thiet bi che tao san/01-thiet-bi-phong-kham/z1955120151105-46f6cc1831205dcb8b46089acf7c6ac0.jpg
uploads/03 Thiet bi che tao san/01-thiet-bi-phong-kham/z1955120151103-36a6382c2e7da15e9124fae1936c71cc.jpg

Thiết bị xử lý nước thải y tế

Thiết bị xử lý nước thải phòng khám y tế sử dụng công nghệ xử lý sinh học: thiếu khí, hiếu khí, màng lọc NANO. Thiết kế gọn gàng, thẩm mỹ, tích hợp trên 1 module nguyên khối.

Giá: 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831


Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831 / 096 2219884

Môi Trường Xây Dựng Asia

Facebook chat