uploads/01 thiet bi moi truong/van tay loc nuoc/van-tay-lo-c-nc.jpg
uploads/01 thiet bi moi truong/van tay loc nuoc/van-tay-lo-c-nc-2.jpg
uploads/01 thiet bi moi truong/van tay loc nuoc/van-tay-3-cua-27-300x300.jpg
uploads/01 thiet bi moi truong/van tay loc nuoc/2e2879c9f434096a5025.jpg
uploads/01 thiet bi moi truong/van tay loc nuoc/van-tay-lo-c-nc.jpg
uploads/01 thiet bi moi truong/van tay loc nuoc/van-tay-lo-c-nc-2.jpg
uploads/01 thiet bi moi truong/van tay loc nuoc/van-tay-3-cua-27-300x300.jpg
uploads/01 thiet bi moi truong/van tay loc nuoc/2e2879c9f434096a5025.jpg

Van tay lọc nước

Van tay hệ thống lọc nước thiết kế cho 3 giai đoạn vận hành: lọc - rửa xuôi - rửa ngược dùng cho hệ thống làm mềm, trao đổi ion, thiết bị lọc hồ bơi, hệ thống tiền xử lý trước khi qua hệ RO.  

Giá: 200.000 - 17.160.000 VNĐ

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831


Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831 / 096 2219884

Môi Trường Xây Dựng Asia

Facebook chat