uploads/01 thiet bi moi truong/van-tu-do-ng-autovalve/van-tu-dong-clack.jpg
uploads/01 thiet bi moi truong/van-tu-do-ng-autovalve/van-tu-dong-clack-usa-softener-3.jpg
uploads/01 thiet bi moi truong/van-tu-do-ng-autovalve/van-tu-dong-clack-usa-softener-3-1.jpg
uploads/01 thiet bi moi truong/van-tu-do-ng-autovalve/van-tu-dong-autovalve-runxin2.jpg
uploads/01 thiet bi moi truong/van-tu-do-ng-autovalve/van-tu-dong-clack.jpg
uploads/01 thiet bi moi truong/van-tu-do-ng-autovalve/van-tu-dong-clack-usa-softener-3.jpg
uploads/01 thiet bi moi truong/van-tu-do-ng-autovalve/van-tu-dong-clack-usa-softener-3-1.jpg
uploads/01 thiet bi moi truong/van-tu-do-ng-autovalve/van-tu-dong-autovalve-runxin2.jpg

Van tự động Autovalve Runxin

Autovalve là thiết bị phụ kiện lọc nước không thể thiếu trong hệ thống lọc nước. Auto van có các chế độ như: chế độ lọc, chế độ rửa ngược, chế độ hút muối, chế độ xả nước vào thùng muối.

Giá: 1.900.000 - 42.550.000 VNĐ

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831 / 096 2219884

Môi Trường Xây Dựng Asia

Facebook chat