• Xây dựng môi trường
  • Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghệ Màng MBR với công suất 200 m3/ngày.đêm
uploads/09 xay dung moi truong/htxlnt V4
uploads/09 xay dung moi truong/htxlnt V3
uploads/09 xay dung moi truong/htxlnt V2
uploads/09 xay dung moi truong/htxlnt V1
uploads/09 xay dung moi truong/htxlnt V4
uploads/09 xay dung moi truong/htxlnt V3
uploads/09 xay dung moi truong/htxlnt V2
uploads/09 xay dung moi truong/htxlnt V1

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghệ Màng MBR với công suất 200 m3/ngày.đêm

Thi công lắp đặt Trạm xử lý nước thải tại xưởng Ebus, Nhà máy Vinfast Cát Hải, Hải Phòng công suất 200 m3/ngày đêm.

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831 / 096 2219884

Môi Trường Xây Dựng Asia

Facebook chat