uploads/05 xu ly nuoc cap/xu-ly-nuoc-noi-hoi/xly-nc-noi-hoi.jpg
uploads/05 xu ly nuoc cap/xu-ly-nuoc-noi-hoi/xly-nc-noi-hoi.jpg

Xử lý nước nồi hơi

Nước cấp cho Nồi hơi ngoài các chỉ tiêu thông thường cho nước cấp còn đòi hỏi một chỉ tiêu chất lượng đặc biệt cao hơn về độ cứng của nước, nhằm ngăn ngừa tối đa sự lắng, đóng cặn làm ăn mòn hệ thống, giảm năng lực truyền nhiệt và có thể gây ra những hậu quả xấu cho hệ thống.

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831 / 096 2219884

Môi Trường Xây Dựng Asia

Facebook chat