uploads/07 xu ly khi thai/dot-gach-men.jpg
uploads/07 xu ly khi thai/dot-gach-men.jpg

Xử lý bụi sản xuất gạch men

Các lò sản xuất gạch men đều có những hạt bụi với kích cỡ khác nhau và tải lượng bụi sinh ra ở các công đoạn cũng khác nhau. Đáng chú ý nhất là loại bụi mịn, kích cỡ nhỏ, nếu không có biện pháp xử lý triệt để bụi sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và ô nhiễm môi trường xung quanh. 

Hoặc gọi ngay: 0988.838.8310961.746.939

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831 /

Môi Trường Xây Dựng Asia

Facebook chat