uploads/07 xu ly khi thai/he-thong-xu-ly-khi-thai-bui-go.jpg
uploads/07 xu ly khi thai/he-thong-xu-ly-khi-thai-bui-go.jpg

Xử lý khí thải bụi gỗ

Bụi gỗ có kích thướt từ (0,001 : 10) um bao gồm tro và những hát rắn được nghiền nhỏ, chuyển động theo kiểu Brao hoặc rơi xuống đất với vận toocs không đối theo định luật stoke. Về mặt sinh họ, bụi náy thường tổn thương nặng cho cơ quan hô hấp, nhất là khi phổi nhiễm bụi thạch anh ( Silicose ) do hít thở phải không khí có chứa bụi bioxit silic lâu ngày.

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831 / 096 2219884

Môi Trường Xây Dựng Asia

Facebook chat