uploads/01 thiet bi moi truong/co-t-lo-c-composite/cot-loc-composite.jpg
uploads/01 thiet bi moi truong/co-t-lo-c-composite/cot-loc-composite.jpg

Xử lý nước giếng khoan

Nhu cầu sử dụng nước giếng khoan vào mục đích sinh hoạt cũng như sản xuất kinh tế đang ngày càng lớn. Tuy nhiên, vấn đề nước giếng bị nhiễm sắt đang gây ra những trở ngại không nhỏ trong quá trình sử dụng. Bài viết sau của moitruongace.com sẽ mang đến cho các bạn những phương pháp hiệu quả nhất trong việc xử lý nước giếng khoan chứa nhiều sắt.

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831 / 096 2219884

Môi Trường Xây Dựng Asia

Facebook chat