uploads/06 xu ly nuoc thai/nha-may-bia/images.jpg
uploads/06 xu ly nuoc thai/nha-may-bia/5-2-bia-sg-nt-tong-the2-1-1024x7331.jpg
uploads/06 xu ly nuoc thai/nha-may-bia/1.jpg
uploads/06 xu ly nuoc thai/nha-may-bia/images.jpg
uploads/06 xu ly nuoc thai/nha-may-bia/5-2-bia-sg-nt-tong-the2-1-1024x7331.jpg
uploads/06 xu ly nuoc thai/nha-may-bia/1.jpg

Xử lý nước thải nhà máy bia

Việt Nam là một trong những nước có nhu cầu tiêu thụ bia lớn nhất Đông Nam Á. Việt Nam là thị trường tiêu thụ bia rộng lớn của nhiều Công ty bia ngoại như: Heineken, Sapporo, Anheuser-Busch InBev…hay những công ty sản xuất bia trong nước như: bia Sài Gòn, bia Tiger, bia 333….Nước thải nhà máy bia nếu chưa được xử lý thì hàm lượng COD, SS, BOD rất cao. Do đó, nhu cầu xử lý nước thải nhà máy bia hiện được các công ty sản xuất rất quan tâm. Để lựa chọn công nghệ xử lý nước thải nhà máy bia đem lại hiệu quả xử lý cao, chi phí đầu tư thấp, thời gian ngắn hãy liên hệ với Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xây Dựng Asia (ACE)

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831 / 096 2219884

Môi Trường Xây Dựng Asia

Facebook chat