uploads/06 xu ly nuoc thai/nuoc-thai-khu-cong-nghiep/xly-nt-nuoi-tom.jpg
uploads/06 xu ly nuoc thai/nuoc-thai-khu-cong-nghiep/xly-nt-nuoi-tom.jpg

Xử lý nước thải nuôi trồng thuỷ sản

Với thiết kế tối ưu, vận hành đơn giản, công nghệ phản ứng xúc tác điện hóa xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản hiệu quả bằng việc ứng dụng thiết bị phản ứng xúc tác điện phân, từ đó loại bỏ triệt để các thành phần ô nhiễm có trong nước thải như COD, BOD, Amoni hay các vi sinh vật gây bệnh.

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831 / 096 2219884

Môi Trường Xây Dựng Asia

Facebook chat