uploads/06 xu ly nuoc thai/nuoc-thai-giay/xu-ly-nuoc-thai-nha-may-giay-tai-hai-phong.jpg
uploads/06 xu ly nuoc thai/nuoc-thai-giay/xu-ly-nuoc-thai-nha-may-giay-tai-hai-phong.jpg

Xử lý nước thải nhà máy giấy

 Bên cạnh những lợi ích mà ngành Sản xuất Giấy và bột giấy mang lại, thì ngành Sản xuất Giấy và bột giấy cũng là một ngành phát sinh lượng nước thải lớn, với nhiều thành phần ô nhiễm khác nhau do sử dụng nhiều nước và hoá chất (hồ, phủ, chất độn, và phụ gia) trong quá trình sản xuất. Nguồn nước thải này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nếu như không được xử lý phù hợp.

Hoặc gọi ngay: 0988.838.8310961.746.939

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831 / 096 2219884

Môi Trường Xây Dựng Asia

Facebook chat