uploads/13-bao-tri-bao-duong/btbd.jpg
uploads/13-bao-tri-bao-duong/btbd.jpg

Bảo trì, bảo dưỡng

Bảo dưỡng công nghiệp ngăn ngừa: nhằm duy trì hoạt động nhà máy, ngăn ngừa các tình huống khẩn cấp trong quá trình vận hành hoặc giảm được kinh phí bảo dưỡng cho thiết bị sau khi dừng hoạt động. Bảo dưỡng ngăn ngừa được lên kế hoạch phù hợp với lời khuyên của nhà sản xuất và qui định kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng ngăn ngừa được áp dụng trước khi có sự cố xảy ra.

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831 / 096 2219884

Môi Trường Xây Dựng Asia

Facebook chat